فروشگاه مجله علمی داد و ستد دانشنامه بپرس همکاری با دام پخش تماس با ما درباره ما تعرفه تبلیغات
داد و ستد دام پخش

مرغ و خروس | داد و ستد دام پخش

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 200,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 350,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 400,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,500 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 13,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 12,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 55,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 320,000 تومان

  جوجه خروس لاری

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 30,000 تومان

  جوجه رسمی ۲ماهه

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 20,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 18,000 تومان

  جوجه سبرایت

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 8,000 تومان

  جوجه عربی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 80,000 تومان

  جوجه لاری

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 65,000 تومان

  جوجه لاری افغان

  4 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 350,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 70,000 تومان

  جوجه مرغ رسمی

  2 هفته قبل