فروشگاه مجله علمی داد و ستد دانشنامه بپرس همکاری با دام پخش تماس با ما درباره ما تعرفه تبلیغات
داد و ستد دام پخش

گوسفند و بز | داد و ستد دام پخش

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 4,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,550,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,200,000 تومان

  24 عدد میش و بره

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 2,850,000 تومان

  ۲۸عددگوسفند

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,800,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 750,000 تومان

  بره سبک

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7,000,000 تومان

  بره قوچ بذری

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 5,200,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 3,000,000 تومان

  بز

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 4,500,000 تومان

  بز آهو نقش

  1 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,700,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,500,000 تومان

  بز پاکستانی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 1,600,000 تومان

  بزابستن

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 800,000 تومان

  بزغاله

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 59,000 تومان